גיגית של הניצול,
כהר,
על העובדים רובצת;
עולו של העושק על צווארם תלוי.

 
ענף אחר ענף;
עיסוק אחר עיסוק...
הכל כורע.
ועתה,
גם לעובדי שמירה אותו סיפור.

 
גם הם נפלו קורבן,
בידי המכונה המשומנת,
אשר נרמסות בין שיניה,
זכויותיהם של פשוטי עם.

 
השיטה עושקת אותם;
את קיומם צוררת.
אינה מכבדת את הזכות, ללחם חוקם.

 
עובדי השמירה - למאבק קומה!
עם כל שאר העשוקים,
הקימה חזית.

 
אל תתנו לעושקיכם לנצח!
תנצח אחווה פועלית!