מעל מרחבי הארצות והרירי – אמיריים, מרחף לו הענן, הוא עננו של חורבן. הוא אינו, ניראה לפלט עין, אך מסכן את כולם. גרעין – המוות, הומצא בידי מוגי – שכל; בידי אלה, שעתיד – העולם לדעתם – הפקר. הם בנו נשק אטומי וחשבו, כי גם מטרות אזרחיות, האטום יוכל לשרת… אך סרעפם טעה; בחישובים שגו הם: גרעין הוא מסוכן וממיט חורבן. אסון צ'ירנוביל, כבר הוכיח לנו: באטום, אין להשתמש בכלל!