רוח סער שורקת מעל ים דמעות מלוח רץ הבשורה דוהר כחץ שלוח ויאמרו האלים "נעשה לנו אדם" ויעשו להם אדם. ולימדו אותו אלים להניף המגל, ולימדו אותו אלים להדליק את האש ולמד האדם והמציא את הגלגל את כוח הבריאה לעצמו ביקש. והאלים רק יכלו להפנות את גבם ועל ההפסד במשחק בזעם לשאוג - וניצח האדם ולימד האדם את עצמו לבדו להרוג