אני סופרת את שמותיך ופוסקת- לא אזכור. אני חוזרת שוב ושוב מכינה קפה יושבת חושבת נאנחת. לא אוכל לזכור. דבר אחד לא אשכח. מגע שפתיך על שפתיי על ספסל בליל מכשפות.