אתה מאחר. אין לי מה לעשות חוץ מלהסתכל על השעון ולספור את עצמי מזדקנת.