"קח אותי לאין שֵם" את חוזרת על עצמך "קח אותי לאן שתוכל, למקומות בהם לא נראה לבן למקומות בהם כבר ביקרנו שם עטפת אותי בחיבוקךָ ונתת לי סיגלית קטנה" אמרתְ "סיגלית!" ולפני שסיימת, הסכמתי. ולקחתי אותך למקום בו לא היה לבן. וראינו עצים וחפשנו משמעות לכל דבר. שם בין כל המשמעויות המסתתרות הצבעתי על ציפור ואמרתי "דרור" ולפני שהמשכתי, הסכמתְ.