אנחנו נשאלים לסיבת חיינו ונאלמים דום. אנחנו מבינים שתשובה אמיתית יש ר ק למאמין. האמונה נצפנת במקומות קטנים כמו לב, כמו ראש. אנחנו פורשים ידינו ומגיעים לקצה היכולת. כך גם אמונתי למראה גופות מרוטשות ואשרי המאמין!