את באה לאסוף אותי במכונית ואני יודע שאת רוצה רק שאעסה לך את הצואר. את לא מבינה? את שקיות שמחת תורה כבר לא קבלתי שנים את נעלי החורף זרקתי ואין מי שישכיב אותי לישון. זמני החורף עברו. נשארנו רק את ואני בסוודרים הישנים שלנו.