ידעתי את שידעתי שתגידי "פודל", אומר שלא יתקשר ומתקשר. אני לא רוצה לקרוא בשמך. לשמוע מה את אוהבת לאכול על הרגלי האירובי שלך ציוני הבחינה הגדולה. את שם. את תמיד שם אך ללא הנר שנמצא כבר לילות מוגן בכפות ידיי כאילו זה באמת נר! את אפילו לא שואלת. כן. החלב שמטפטף על היד צורב. דרכו של חלב. אני קורא מספָר ואת לא עונה. אני צועק חזק יותר. אם רק תסובבי קצת את הראש כך, כמוני, כמו שאני עושה אולי, עם קצת מזל, תשבר לך המפרקת.