לובן הפרוכת לובן הטלית לובן הכפרה לובן הטוהר לובן החולות לובן התכריך אודם העליצות אודם האזהרה אודם הכלנית אודם האדם ואודם הדם