עוד ניגע באור הקסום נלגום מים צלולים ממעיין חתום בגן הילולים לעת ערבו של יום ברדת התוגה עת אתגרים ומשברים חוסמים את הדרך בה פוסע פזמון: עוד ניגע באור הקסום יושב באין מוצא דרך ראשית תמה צוק לבן ממנה יורד אל משברי סעור הים וערפיליו העולים פזמון: עוד ניגע באור הקסום אך לפתע נוכח: שתי דרכים בצדדים לשתי רוחות שמיים, התמונה משתנה ונפתח עוד סיכוי להמשיך אל האור פזמון: עוד ניגע באור הקסום