עלי מיתר נושאת הרוח שביבי זיכרון וריחות מאב, אם ואחות במתק ודמע מלוח וכמסר שלום שלוח מערבה לים האורות מעבר למשב הקינמון יעל מעל הפזמון המהלך דורי דורות: עלי מיתר נושאת הרוח.... מזרחה מצפה אהובה בידה פרחי שושנה וממעל מרחפת יונה שברגלה פתק התשובה ואני מן ההר מביט רוצה לשלוח יד אך היא קופאת לעד העבר הפך שריון זכוכית: עלי מיתר נושאת הרוח....