נשק ההמונים יחסל את העוני!
בהלמות הלבבות אחוזי-המהפכה, מבצרי העשירים יפלו.
במקום שיכוני-אביונים שיוויון וצדק יפציעו;
כלבלוב פרחים נהרות השמחה יִפְכוּ.

מעל הבית הלבן דגלנו האדום ירקיע.
מחופי אוקיאנוס הקרח ועד קצה-התבל,
רוח השינויים תזרום.
נשק ההמונים - הוא הרעיון הקומוניסטי;
על-ידיו לנחשול אדירים נגרום!