רץ בחולות החוף הכחול מביט בשקיעה הדומעת מעליה רוחף ענן קט ורוח רוכבת עליו, מביט בדמותה הניבטת בענן וזו מבשרת: הגיע זמן אהבה