באתי בשערי חצר בעיר שקע מזוזה נטושה בקיר דימיתי כי הזמן עצר מלכת בלבי מנגינה נוגה כשלכת הייתה זו רומנסה רחוקה בלדינו יתומה ועתיקה העצים בכו לגשם על חצר נטושה באין שם כאן ישבה קבוצת נכבדים וכאן נשים קולפות שקדים. שירת שמחת חג ומועד קינת היתום הבודד מי ראה את התקופה מעין היונה במעופה. מי עלה השמיימה מי עלה ירושלימה בערי הבלקן מול תכול שמיים חצרות קורטיז'ו כבירושלים כעדים אלמים לחיי קהילה אודות חלוף ימי תהילה 2002-8-2