נכבה

שורות של פליטים מגורשים מארצם

נכבה

טבח דיר יאסין, אל דווימה, ספסף

נכבה

ביזה, כיבוש,נישול, עושק

נכבה

מפתחות בתים ביד הגולים