האביב החביב

 

האביב החביב ישתובב

אחר חורף לבבנו ידובב,

ייטע במוחנו מחשבות חלום

אשר בסוף גם יובילו אל ס

משגע בריחו וצבעיו

מיהו? מיהו שיכול עליו,

יגרום למחשבות להתרוצץ

לבסוף נמצא עצמנו תחת עץ.

לא לבד אותנו הוא ימצא

לכל אחד תהיה לו רעיה,

הציפורים תפצחנה בשירה

על הכל תנציח החמה.

זה האביב החביב המשתובב

אחר החורף לבבנו ידובב,

זה האביב! לא הנחש:

אשר על גחונו עודנו מש..

                                                          8.4.06