ב"ה. קול דודי דופק:" פתחי לי אחותי"! קמה אני מהמרחץ וידי נוטפות מֹר עובר על כפות המנעול ברטט אני מסבבת אך, ידי נגרה ונשמטת ודודי… חמק עבר. אל אפילת הליל יצאתי לחפש את דודי רוח עזה סופת חול עלים נדפים חובטים בי מכל עבר ואני רצה לדפק על שערי רחמים "פתח אוזניך ושמע שועתי! פתח שערי שמיים לתפילתי פתח לי דודי! סלח לי פודי! וקבצני אליך שנית! בל אפול למרגלות המפתן כשפתן לוחש בעורפי". באשמורת הבוקר ותאמר:" קום בתולת ישראל".