כל חורבן, הוא שואה! כל גרימת - עוול, הנה פשע! כל מעשה צוררים = חטא! על - כן, לגיטימי, להשוות, בין השואה לכיבוש המזוויע. לגיטימי, להטיל אשם, על כל מֵץ!