נוף קרית - היובל; ככפר ציורי באלפים, הוד מראהו נשפך. רחובות צרים; בתי - קומה - קומתיים. ירק - גנים - כליל - יפעת. רוחות - צפריר, נַשוב מנשבות מעל הלובן, של המשכנות החובקים בנחלי - סימטאות. אוויר כאלגביש צלול, כיין; תכלת - ים, במרומות.