לכבוד יום האישה הבין - לאומי, החל ב - 8 במרץ נשות ישראל ופלסטין, יצעדו יחד! על כל שנאה ועוינות, רוחן תגבר. שום גדר ומחיצה, לרועץ להן, לא תעמודה; שום מכשול, אין בכוחו, בין עמינו להיות מִשְבַר. נשות ישראל ופלסטין, אחת עם רעותה תשלב ידים. שלהבת התקווה לעתיד, בלבבן תיקוד. שמש האחדות והאחווה, חיוכן יַעַלֵנַה; על אזורנו, צפריר השלום יכון!