ספיראלה ...

26

מוקדש לאוחזים במאחזים

נכתב באב, שנה לפני חתונתי

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה