ספיראלה ...

26

נכתב באב, שנה לפני חתונתי

מוקדש לאוחזים במאחזים

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה