אלוקי, נשמה שנתת בי זועקת, הדיה נשמעים בכל. רוצה לפרוץ החוצה, לחופשי. ואתה משמרה בקרבי. עייפה היא מהמראות, מתנהלת באיטיות, עד כלות. ואתה עתיד לטלה, ממני. שוכנת עיתים, מצפה לישועתה. כל זמן, שהנשמה בקרבי, מודה אני.