בס"ד

 

לא ביקשתי דבר,

רק ביקשתי אותך.

לא חפצתי במר,

רק מתיקות מאיתך.

 

גם כשנראה שאין זו האמת,

להאמין בקיום הנובע בכל עת.

גם כשנראה שיש ספיקות,

להאמין שיוסרו אותן המועקות.

 

ובתוך ערפול החושים ,

ייעלמו המחושים.

וברגעי שקט מדומה,

ירעיש הקול ההומה.

ובתוך עולמות שנבנים,

לא ינתקו קשרי חבלינו העמוקים.