אהבה מתה

שרפה

מוות

חזרה אל החול

אל המקום ממנו באנו

המקום בו נוצרנו

 

לידה

התעוררות

קימה מתוך החול

למציאות אחרת

להתחלה חדשה

לעולם טוב

 ולאהבה חדשה

    שאולי תשרוד

ואולי תפרח

ואולי 

כמו עוף החול

תדעך...