בס"ד "וגדעון בנו חובט חטים בגת להניס מפני מדין" (שופטים ו', י"א) את כל שיָירַי טמנתי בקרקע וציפיתי. ובבוא העת קצרתי- צִבתי אותיות, עומָרי מילים, אסם גדוש אני. עכשיו אני חובט בתבואה שלי בעצמי. מוצא אותי כמוץ נידף ברוח. לוואי הייתי בגת להניס מפניכם ממבטכם החודר.