מחכה ליום

שבו אחשוב

עליך

רק

פעמיים

ואצא חובת

"והגית בו

יומם ולילה".