לאור מאור הלב, זה שמתעורר מציפיה אלייך אור בפנייך, כותב זאת: אותי את מעוררת שאכתוב לך מיטב המילים ממני בחיבה, ועוד טרם ראיתיך לאור מאור הלב ולנוכח נועם דמותך המצטיירת העושה נפלאות לסיעור רוחי אני מבקש זאת: הבה ניפגש לעת ערב לאור הנר, בבית הקפה