אחת היא לי

יפה, תמימה ויקרה

לאין קץ

 

ולעת ילבין שיערי

לא ידהה זכרוני

לא יתם שירי

 

ואשוב ואספר

ואשורר שבחה

גם לעת ערוב יומה

וערוב יומי