רוחפת בת יונה

בשער בת עמי

ביגונה וששונה

בנפלי ובקומי.

 

מצפה לגאולה

לתחיה ומולדת

בשער בת גולה

ואומה נולדת