חֳסָל נֶגָע-הכסף!
הקץ, לתרבות הצריכה.
חדל רדיפת-הבצע;
כן, לשותפות ותקווה!

נחשוני המהפכה הפרולטרית יניפו דגל;
בידי הֶהֳמוֹן, העוצם לשנות.
כסופת-תזזית תפרוץ תמרתו של המרד;
תחי מלחמת המעמדות!