לא שרון ואולמרט שלום יביאו!
לא הם, פתח יפרצו.
אל ראו בם מלאכי התיקווה המיוחלת;
הם היו אנשי רשע; וכך נותרו.

כפי שנולדו צרי-הראייה - לא נשתנוהו;
פיטפוטיהם על השלום,
הם מראית-פי בלבד.
אל השלות את עצמנו,
ולא לדמותם ליונות השלום רודפות שקט;
הם ששי-קרב לעד!