לקול - האינטרנציונל, למצעד! אל כיבוש - הבסטיליות החדשות, קדימה! פועלי - העולם! קוראת לכם, תרועת - קרב; דגלי - ארגמן, אל - על הניפה. נצא קדימה, במצעד שלא יפוג לעולם; בתקווה וחזון לעתיד זוהר יותר, נשור לעבר השמש. לאנושות, נבטיח חיים חדשים; עם - העמלים, חלקו ישפָר מאמש!