יופסקו הנישואים בבני אדם לאלתר!!! (כל הזכויות שמורות ללא-זוכר-מי, לא לי)