את אמרת: החורפים הם לך כחרב את רטנת כי גשם לכפות רגלייך - אש אך עירי שלי מתוך טיפות כבדות אומרת שיפתה פי שבע - אף אם נעצבה פי שש ואת אמרת: רוחות ערבית אינך אוהבת ואת חיכית לקיץ כצמא למעיין אך חומות עירי הבוערות כאש שלהבת לוהטות פי שבע בין שלולית לבין ענן. את אמרת: החורפים הם לך כחרב העודך רוטנת - גשם לך כאש?