התעוררתי בבוקר לקריאת הצפרים השמש בחלוני זורחת ועלתה כמו לבה רותחת אכלה את עיני באדים . ריחפתי למרום רקיע כמו צפור מארצות הקור הגיעה , ואז חשבתי לעצמי, אני צפור פתיה שוכנת בדירתי הצרה. החלטתי הפעם התקומם אבל לא עמד בי כוחי ולא יכולתי להלחם צנחתי חזרה לתוך כלובי.