רציתי לומר אהבתיך, ראיתי בכך לבלוב ופריחה. רציתי לומר אהבתיך, אך מהי ערכה של המילה? הבט בעיני ראה בם געגוע, גע בפעימות ליבי. גלה... כי הנסתר אינו תעתוע. רציתי לומר אהבתיך, רואה כעת הקמילה רציתי לומר אהבתיך, האם אמצא תחליף למילה? רציתי לומר... אהבתיך!