שמעתי צליל הפעמון: דִנדּוּן פעמון החירות קולו המְהלֶך פלא. חודר לב אנוש שמעתי צליל הפעמון: הִצִית אור גנוז בחדרי לבי החוֹפְשי, עת ידיי בכבלי עבדות בְּכוּר ברזל ועוני שמעתי צליל הפעמון: והוא התיר אסוּריי פקח את עיני, אז צעדתי בצעד קל מעבר לבור אסוריי שמענו צליל הפעמון: אני ועוד אלפי אלפים גברים, נשים וטף, לקולו פסענו כל הדרך לכיוון השחר העולה וּפִינוּ מלא שירה