אדם כי יצעק בלב יער עבות צעקתו תישמע למרחוק כהד חלול לזעקה הפולחת גרונו ולפעמים אף לא תישמע צעקתו תסתבך בצמרות העצים ותישאר שם באין יכולת לצאת להשמיע עצמה לאנשים החופשיים מחוצליער וכשישמעו את הדי הצעקה לא יעלו על דעתם שאי שם ביער נופל איש כורע, נופל איש וזעקתו מפלחת את גרונו.