מסבירה לעצמי בקול משכנע מאד: כך צריכים הדברים להיות כך ולא אחרת. אין ספק בכך אף לשניה. עד כאן התנהלו הדברים בדרך שהתנהלו, מכאן יתנהלו אחרת. שהרי זהו ההגיון הצרוף כל ילד יכול להבין. משכנעת מאד. בזאת אין ספק. בהירה וברורה וחד משמעית. אבל השבירות מבפנים מרגישה כמו סערה קרבה מביאה רעדים פנימיים. אם יגעו בי באצבע פתאום אתרסק לרסיסים.