שבורת כנפיים

"ציפור מבוהלה בתןך כף יד"

הגליה

מפורקת

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה