שבורת כנפיים

"ציפור מבוהלה בתןך כף יד"

להיות

מפורקת

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה