בס"ד.

 

הו

מה הטבת הפעם

 שחק  המשחק

 הפלאת נופף

באתגר

 הרמת הכפפה

 שפדת 

  מושכל וממוקד

 להוכיח בשער בת רבים

 כי לא גולם נגיפי אתה

 אלא שרף של חבלה

 חיי ובועט

 ואף אני  הפעם

 אעשה לבדקי

 לרקוח בשלי

 ולא רק סנן

הבוז

 בין שפתיי