תגובה למאמר המנסה לעדן את הדמות ולעורר כלפיה חמלה

הרומנטיזציה של דמות פרעה נראית לי שלא במקומה

אנו מצויים כידוע בספר שמות.
לשמות במיוחד בנרטיב של הגאולה משמעות אופרטיבית רבת משמעות מפענחת משהו....
פרעה הוא התגלמותו של בן אנוש שלאחר מסע עוולות נוראיות, נפגש סוף סוף עם האלוהים.
אבל באיצטלא שלהשגחה מידית צמודה והרמתית בראיית האין סוף
בשם הוויה של השגחה החודרת עולם ומלואו והמתאימה את העונש לאין סוף רבדיםבהתנהגותו השלילית של פרעה.
אם כן ,אין "פרעה" אלא התגלמות של דמות
"קורבן", שעומדת ל"פרעון".
שום סממן של עונש לגביו ,
איננו תוצאה של הכבדת הלב .
אלאאך ביחס וכמענה לזוועותיו שבעבר.
הכבדת הלב אינה אלא אמצעי טקטי אלוהי לפרוס בפנינו מדיום דרמטי ללכוד נכון אתתשומת ליבנו ולסות להבין משהו על
"פרעון מושלם" עם המון מוסר השכל.
אם כן, אין אנו אלא עדים, שה´ באיצטלא של שם הוויה, פורע או נפרע מפרעה בפרעון שלראיית אין סוף מושלמת .
שום עונש בעשרת המכות אינו נובע ישירות מהכבדת הלב. גם אם לא הייתה הכבדת הלב[כאמור טריק אלוקי חינוכי לדורות] פרעה היה חוטף בדיוק את אותו העונש ובאותהההררכיהכאמור לפי זוועותיו שלו וביחס ישר אליהן
כל פעם שמתגלה הקב"ה באיצטלא של שם הוויה שבדרך כלל זהו מרחב גאולי
נחשפת בפנינו ותר מטפח של הנהגותיו ביחס להענשת בני האדם.
אם כן "פרע - ה"
פרע בו ה´