בס"ד.

  "ויקרא על המזבח  בדבר ה´

 ויאמר מזבח , מזבח

כה אמר ה´

הנה בן נולד לבית דוד יאשיהו שמו

וזבח עליך את כהני הבמות המקטרים עליך ועצמות אדם ישרפו עליך .

 ונתן ביום ההוא מופת לאמור .

 זה המופת אשר דבר ה´ .

הנה המזבח נקרע ונשפך הדשן אשר עליו .......

.......והמזבח נקרע וישפך הדשן מן המזבח כמופת אשר נתן איש האלוקים בדבר ה´  "

  [-מלכים א´ ,יג]

  וכי מזבח "נקרע",אלא ביקש המקרא להוסיף ולכוון גם לכל אותם ,ההבלים אשר יוסיפו ויכתבו בשבחו של המזבח - כל מזבח , שסופם להקרע כמגילת סרק.

 וכך גם ה"דשן", שסופו מעיד על תחילתו, נשפך ויורד לטימיון. [לפיכך, גם לכתחילה מרמזת התורה בתחילת פרשת צו ,כי חבל עד מאד ל"דשן" של בני אדם שהפך  לאפר....ובדיעבד גוזרת עלינו התיחסות כלפין כאל "דשן" כאמור שלכתחילה...]

 ולא עוד, בא המקרא גם לרמוז ולהזהיר, כי סופו של כל מזבח ,שיעלו עליו [או בגינו], גם קורבנות אדם

 ולכן לעתיד הזה אין :

"לחמי לאישיי"

 אלא, במובנו האחד והפשוט :

 אם "לחם" אתם מבקשים להקריב לי, שאני איני ניצרך לו כלל, ה"קריבוהו" לאישיי כ"לחם הפנים", המסביר ומצהיל פנים :פניהם של בני האדם.

לאותם אישיי, המשוועים לי ללחם

 והנותן חמישה לצדקה תבואהו ברכה.