בס"ד.

הבתים , שליד הים

נידונים להתפורר

להשיל אט אט  פתיתים של טיח

להתערטל עדי שלדם המצועף

ולשקוע  אלי, מחוזות

המחאה האילמת,הכלואה

בסורגים מרצדים של

טיט אכול

מסביב ללבנים, שמבקשות,

לפרוח זו מזו.

 

 

ואתה - האיש

שליד, ים- האטימות והרשעה.

בודד, תשוש, וחל ברעדה.

שוצף, זורה רוח

לכל עבר ועברה.

מתעקש להתפורר,

בלהט מריר של תוכחה ,

ובלבד, לקומם

אדם על אדמה

 ויהי מה