מבועי – מים; נטפם מזמר, כצלילי – רעננת; הם זורמים ומשצפים, כמקצף. רוח – צפריר את משבה הקריר מפחת, מעל פלגי – צח. שיחי – ערבה, שִקשַׁק עלים, במים; קילוח – מעיינות גבר, כים גואה. השמש עלתה, בהטילה זיו – פגיונה על הארץ; שצף – קצף, לחיים חדשים הִנץ.