ובאשר ליצירתי האחרונה
את אומרת שאיני זוגי.
איני יכול להיות כי ה פרד ומשול
והוא ימשול בך
הרי זה כך ועוד כוסית בדמיוני המשורר.

בנסיעה אני חושב על גדולות.
אין רחוק מאיתנו

אני מנסה להתקרב ושואל אם
"תרצי להיפרד"?

העצב הוא המקרב בינינו. אצלך הוא-
יוצא, אצלי
על קצה השרביט
בין שורותיי ואת עדיין
אינך. מבינה.