(לזכרו)

 

זהו שיר שמוקדש לאחד שמנגן בגיטרה

לפחות ככה הוא חושב, שהוא מנגן,

אבל הצלילים האלה שיוצאים ממנו

מפריעים לערב הלא שקט הזה שגם ככה

מלא ברעש אוטבוסים.

הוא פורט לו

על משהו שגאונים ממנו עשו מטעמים

ומחכה לאיזו מילה טובה.

אני נותן לו אחת. לא מתוך רחמים, בכל אופן,

לא כל כך גדולים אלא מתוך

עידוד, מעין טפיחה על השכם

כן, כשתגדל תשתפר בזה, עוד לא מאוחר

אבל הוא, בן 26, האצבעות כבר קשות

הגידים מכווצים, מכאן יש מקום רק לדבר אחד-

שים את שיר המקור במכשיר האלקרוני חבר

ונמשיך לחיות בסרט או שנלך לצפות באחד.

הלילה כבר ירד.