דם הקרבנות נשפך כמים ברחובות

על ימין ועל שמאל מתגלגלות הגופות

 

ואש המשרפות יודקת, בוערת

ברייה שנכנסת, משם לא חוזרת

 

ותמרות העשן היוצאות מן הארובות

מעלות איתן נשמות טהורות

 

דם ואש ותמרות עשן

 

 

 

נכתב על השואה. במקור ליום השואה תשס"ו, עבר שינויים מאז.