יורם יואל

יליד 75 ירושלים עיסוק מחשבים ושירה לשעות הפנאי

הכרנו

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה